Bezdarbnieka pabalsts Latvijā un tā veidi – ko der zināt?

Lai nokārtotu bezdarbnieka statusu un iegūtu šāda veida pabalstu, jāatbilst šādiem noteikumiem:

 1. NVA piešķīrusi bezdarbnieka statusu, vadoties pēc Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma;
 2. kopējais darba stāžs ir vismaz viens gads (12 mēneši);
 3. ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Bezdarbnieka pabalsta jaunumi šajā sistēmā nav pārāk bieži. Galvenais, ko atcerēties, ir piemērotība statusam un pabalsta lielums.

Kas var iegūt šādu statusu?

VSAA bezdarbnieka pabalsts netiek izsniegts ikvienam, bet to var saņemt dažādas darbspējīgo grupas. Lai saņemtu bezdarbnieka statusu, nepieciešams aizpildīt bezdarbnieka pabalsta iesniegumu Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). Kas var saņemt? Bezdarbnieka pabalsts var būt:

 • studentiem. Ja, piemēram, students atbilst iepriekš minētajām prasībām par pretendēšanu uz bezdarbnieka statusu, viņš to var saņemt, neatkarīgi no tā, ka studē;
 • pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Ja tiek saņemts bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts, par Jums valsts veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā rezultātā varat pieteikties uz bezdarbnieka statusu;
 • pēc paša vēlēšanās. Ja esat pārtraucis darba attiecības labprātīgi, bet uz doto brīdi nav uzradies jauns darba piedāvājums, iespējams saņemt konrēto statusu un pabalstu;
 • ja pēc invaliditātes atgūta darbspēja;
 • ja ticis kopts bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam u.c.

Galvenokārt, protams, jāievēro tās prasības, kas minētas augstāk, jo sabiedrības grupas, kuras saņemt šo bezdarbnieka statusu, ir dažādas. Bet kas ir bezdarbnieka pabalsta kalkulators?

Bezdarbnieka pabalsta kalkulators 2019

Jāatzīst, ka jaunais kalkulators daudz neatšķiras no bezdarbnieka pabalsta kalkulatora 2018. un pat 2016. gadā. Tas joprojām sniedz ieskatu par ikmēneša ienākumiem no šī pabalsta, vadoties pēc ievadītajiem datiem tajā. Lai izmantotu kalkulatoru, nepieciešams tajā ievadīt vai atzīmēt:

 1. aprēķināšanas gadu;
 2. veidu – vai ir bijis bērna kopšanas pabalsta, vai esat atgriezies darba tirgū pēc invaliditātes beigšanas u.c.;
 3. vidējos bruto (alga pirms nodokļu nomaksas) ienākumus pēdējos 12 mēnešos (kas noslēgušies 2 mēnešus pirms bezdarbnieka statusa saņemšanas).

Vēl svarīgi ir atcerēties arī summu, kāda tiek izmaksāta no algas, saņemot bezdarbnieka pabalstu. 

Bezdarbnieka pabalsta aprēķins

Tas arī ir viens no galvenajiem noteikumiem, kas, protams, interesē katru bezdarbnieku. Pabalsta gadījumā tiek izmaksāta konkrēta naudas summa, ko aprēķina proporcionāli darba stāžam un ienākumiem, no kuriem darbinieks veicis iemaksas bezdarba gadījumam. Ja darba stāžs ir:

 • līdz 9 gadiem, tiek izmaksāti 50% no vidējās iemaksu algas;
 • no 10 līdz 19 gadiem, tiek izmaksāti 55% no vidējās iemaksu algas;
 • no 20 līdz 29 gadiem, tiek izmaksāti 60% no vidējās iemaksu algas;
 • 30 gadi un vairāk, tiek izmaksāti 65% no vidējās iemaksu algas.

Visiem bezdarbniekiem tiek pēc noteikta aprēķina arī veikta izmaksa. Kopumā bezdarbnieka pabalsts tiek izmaksāts 9 mēnešus. Pirmajos 3 mēnešos tiek izmaksāti 100% no aprēķinātās summas, ceturtajā, piektajā un sestajā mēnesī 75% apmērā, bet pēdējos trīs mēnešos – 50% apmērā no aprēķinātās summas.

Ienāc Aprekins.lv mājaslapā, iepazīsties ar svarīgāko informāciju, uzzini visu par bezdarbnieka pabalsta kalkulatoru un noskaidro, ar kādas naudas summu vari rēķināties, ja saņemsi šādu statusu!