Kā veidot uzticību komandas vidū, strādājot mājās

Darbs attālinātā režīmā ir jauns izaicinājums ne tikai darbiniekiem, bet arī vadītājiem jeb visai darba komandai. Veiksmīgai sadarbībai, strādājot no mājām, nepieciešams nodrošināt regulāru komunikāciju, veidot uzticību un iesaisti darba procesā.

Gartnera pētījumi rāda, ka “organizācijas ar augstu uzticības līmeni paaugstina vidējo darbinieku iesaistīšanos par 76% salīdzinājumā ar tām, kurām ir zems uzticības līmenis. Vadītājiem jāveido savstarpēja uzticēšanās, lai izveidotu veiksmīgas attālinātās komandas.”

Uzticības veidošana

Uzticība sāk darboties jau no komandas veidošanas sākuma posma. Kā raksturot uzticības jēdzienu? Uzticēšanās ir trausls, nozīmīgs un kritisks posms komandas saliedēšanas un uzņēmuma iekšējās vides veidošanā. 

Komandas kopējo uzticību veido arī:

 • Uzticība starp komandu un uzņēmumu

Tā pastāv, ja abiem ir saprotams kopējais mērķis, kas ir novērtēts un skaidri definēts, un rezultāti ir sasniedzami.

 • Uzticība starp komandu un tās vadītāju

Uzņēmuma vadītājam ir jāapzinās individuālās kompetences un projekta prioritātes. Vadītāji ir atbildīgi par uzticības veidošanu arī attālinātām komandām, un viņiem ir jāspēj pielāgot un novirzīt komandas centienus, motivēt un attīstīt katru dalībnieku, kā arī veicināt komunikāciju komandas starpā.

 • Uzticība starp vienu komandas locekli un otru

Vissvarīgākā ir katra kolēģa individuālā atbildība, kultūras izpratne un savstarpēja cieņa, jo tā rada kopības sajūtu un iespēju veiksmīgi sadarboties.

Pamatelementi uzticības veidošanai komandas vidū

Lai darbinieki uzticētos viens otram komandā, sākotnēji visiem ir jāizveido uzticības saikne ar darba vadītāju. Tas savstarpējā veidā liecina, ka vadītājs uzticas darbiniekiem un darbinieki vadītājam, tad arī darbinieki var uzticēties savā starpā. 

 1. Konsekvence

Svarīgi ir pret visiem komandas locekļiem izturēties ar cieņu jeb konsekventi reaģēt, komunicēt, nešķirojot kolēģus pēc kādām pazīmēm.

 1. Pierādīt ar darbiem

Tukša runāšana neveicina uzticēšanos, ja pēc tam nekas no pateiktā netiek realizēts. Cilvēki viens otram spēj uzticēties, kad redz paveikto rezultātu.

 1. Atvērtība

Būt komandas spēlētājam, jo komanda gūst panākumus, kad darbojas vienoti un saprot viens otru. To var panākt ieklausoties, ļaujot izteikties un ņemot vērā kolēģu viedokli. Cilvēkiem ir tendence uzticēties tiem, kurus uzskata par līdzīgiem un vienlīdzīgiem.

 1. Pārredzamība

Atklāti dalīties ar informāciju ar komandu, piemēram, ar darba grafikiem, projekta norisi un paveikto darbā. 

 1. Komunikācija

Veltīt laiku, lai virtuāli socializētos. Uzņēmumam vajadzētu izvēlēties komunikācijas kanālus, kas būs pieejami visiem darbiniekiem, lai varētu nodrošināt savstarpēju komunikāciju. 

Aktivitāte neuzticības mazināšanai

Ja darbiniekiem savā starpā vai vadītājam darbiniekiem ir grūti uzticēties, katrs var izmēģināt šo vingrinājumu:

 1. Uz atsevišķām papīra lapiņām uzrakstīt savas komandas personu vārdus.
 2. Katrai lapiņai otrā pusē uzrakstīt: “uzticos” un “neuzticos”.
 3. Tad visas lapiņas sadalīt divās kaudzītēs, attiecīgi pēc “uzticos” un “neuzticos”.
 4. Izvērtēt kaudzīti ar kolēģu vārdiem, kuriem neuzticaties. 
 5. Uz citas lapas uzrakstīt iemeslus, kāpēc nespējat šiem cilvēkiem uzticēties.

Pēc individuālās aktivitātes un izdarītajiem secinājumiem, izveido online sapulci, kur neformālā veidā var atrisināt iespējams radušos pārpratumus un neskaidrās situācijas. Pirms šīs aktivitātes visiem nepieciešams anonīmi iesūtīt savus iemeslus, kāpēc nespējat uzticēties konkrētajam kolēģim. Tad vadītājs nolasītu iesūtītos apgalvojumus, pieminētais kolēģis varētu paskaidrot izvirzīto apgalvojumu. 

Svarīgi atcerēties! 

Izrunātās neskaidrības vienmēr uzlabo savstarpējo komunikāciju un turpmāko uzticēšanos! Nosūti kolēģim atvainošanās vēstuli, piedāvā online kafijas pauzi, lai veicinātu uzticības veidošanos!

Regulāras komunicēšanas aktivitātes

Strādājot attālināti, komandas saliedēšanas un uzticības veidošanas procesā vissvarīgākā ir savstarpējā komunikācija, ko var realizēt dažādos veidos: 

 • Online sapulces – paziņo par svarīgām aktualitātēm uzņēmumā un darba procesā
 • Individuālās sarunas – individuālu jautājumu risināšanai, atgriezeniskās saites sniegšanai
 • Informatīvi e-pasti – arī rakstveida saziņa ir nepieciešama, ja svarīgi informēt par konkrētiem datiem, skaitļiem, datumiem, utml.
 • Neformālās komandas sanāksmes – lai pārrunātu interesantākos nedēļas nogales iespaidus, jaunumus un uzzinātu par kolēģu brīvā laika aktivitātēm

Vairāk par interesantām komandas saliedēšanas aktivitātēm uzzini: https://www.efectio.com/lv 

Galvenie aspekti

Uzticības veidošana attālinātā darba režīmā ir lielāks izaicinājums, bet atrisinot nesaskaņas darbinieku vidū, nodrošinot regulāru komunikāciju un organizējot komandas aktivitātes – komandas uzticību var stiprināt!